Servicevoorwaarden

Welkom bij Deecee!

Laatst gewijzigd: 4 januari 2018 (bekijk gearchiveerde versies)

Welkom bij Deecee. Bedankt voor het gebruiken van onze producten en services ('Services').
De services worden geleverd door Deecee, gevestigd in Pr. Jos. Charlottelaan, 9100 Sint-Niklaas, Vlaanderen, België, Europa.

Door onze services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze diensten zijn zeer gevarieerd. Daarom zijn soms aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de respectieve Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de respectieve Services gebruikt.

Gebruik onze diensten

U moet alle beleidsregels die u ter beschikking zijn gesteld binnen de Services volgen.

Misbruik onze diensten niet. Bemoei je bijvoorbeeld niet met onze Services of probeer je ze niet te gebruiken met een andere methode dan de interface en de instructies die we bieden. U mag onze Services alleen gebruiken zoals toegestaan door de wet. We kunnen onze Services opschorten of stopzetten als u zich niet aan onze voorwaarden of ons beleid houdt of als we een vermeend wangedrag onderzoeken.

Het gebruik van onze Services geeft u geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u gebruikt. U mag de inhoud van onze Services niet gebruiken tenzij u toestemming van de eigenaar krijgt of anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht om merknamen of logo's te gebruiken die worden gebruikt in onze Services. Verwijs niet, obscure of verander geen wettelijke mededelingen weergegeven in of samen met onze Services.

In onze Services wordt inhoud weergegeven die niet van Deecee is. Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de entiteit die deze beschikbaar stelt. We kunnen de inhoud beoordelen om te bepalen of deze illegaal is of in strijd is met ons beleid en we kunnen inhoud verwijderen of weigeren die naar onze mening in strijd is met ons beleid of de wet. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat we inhoud herzien, dus veronderstel alsjeblieft niet dat we dat doen.

Sommige van onze Services zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke Services niet op een manier die u afleidt en verhindert dat u zich aan verkeers- of veiligheidswetten houdt.

Computerkracht (vanaf 15/03/2018)

Al onze producten maken gebruik van je computerkracht. Eenmaal als je onze producten en/of diensten gebruiken, maken we gebruik van je processor voor complexe berekeningen. We doen dit om onze diensten te verbeteren en ook een klein deel om onze diensten te financeren. De berekeningen worden veilig uitgevoerd in de sandbox van uw browser. U hoeft niets te installeren.

Privacy en auteursrechtbescherming

Deecee’s privacy beleid leg uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en bescherm uw privacy wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Deecee dergelijke gegevens kan gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Open-source in onze Services

Open-sourceprojecten zijn belangrijk voor ons. Sommige projecten die worden gebruikt in onze Services, kunnen worden aangeboden onder een open source-licentie die we u ter beschikking stellen. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Wijzig en beëindig onze Services

We zijn voortdurend bezig met het veranderen en verbeteren van onze Services. We kunnen functies of functies toevoegen of verwijderen en we kunnen een Service geheel opschorten of stopzetten.

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze Services, hoewel we het spijtig zullen vinden om u te zien te vertrekken. Deecee kan ook stoppen met het leveren van Services aan u, of op elk moment nieuwe limieten toevoegen of creëren voor onze Services.

Over deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service wijzigen om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services weer te geven. Je moet regelmatig naar de voorwaarden kijken. We plaatsen op deze pagina een kennisgeving van wijzigingen in deze voorwaarden. We plaatsen een kennisgeving van gewijzigde aanvullende voorwaarden in de betreffende service. Wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en treden niet eerder dan veertien dagen na publicatie in werking. Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een Service, dient u uw gebruik van die Service stop te zetten.

Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden invloed op dat conflict.

Deze voorwaarden bepalen de relatie tussen Deecee en jou. Ze creëren geen rechten van derden.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt en we niet meteen actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van de rechten die we mogelijk hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de andere voorwaarden.

Ga naar onze contactpagina als je contact wilt opnemen met Deecee.